Månadsbrev januari 2024

Månadsbrevet för januari 2024 är nu släppt. Läs mer om hur fonderna har utvecklats, vilka transaktioner som skett i fonder och hur våra förvaltare ser på marknaden i vårt månadsbrev.

Nytt år och därmed ny design på månadsbrevet. Totalt föll SIXRX med 1,7 % under månaden, vilket ändå får ses som måttligt efter den extremt snabba uppgången som räddade 2023 och gav ett riktigt bra börsresultat, men även en vettig avkastning på räntemarknaden. Det finns en stark underliggande riskvilja i marknaden och det var den riskviljan som utlöste den enorma optimismen som nu dämpats något med insikten att räntorna ska ned, men kanske inte snabbt som många tidigare trodde.

Klicka här för att läsa månadsbrevet.


Vårt engagemang för hållbarhet

10 juni 2024

Sedan starten 2009 har Sensor Fonder arbetat med hållbarhet som en viktig del av investeringsstrategin. De senaste åren har hållbarhetsfrågan har blivit alltmer central, både i takt med att regelverken ställt hårdare krav på finansmarknadens aktörer, och för att vi sett allt fler bevis på att hållbarhet och lönsamhet inte är ett motsatsförhållande – snarare tvärt om.

Månadsbrev maj 2024

05 juni 2024

Efter både trist väder och börsutveckling i april kom maj med sol och värme och stigande kurser på Stockholmsbörsen. Kurserna rusade de första två veckorna i maj och höll sig sedan stabila månaden ut. Talesättet ”sell in may and stay away” höll inte denna gång, och heller inte vår farhåga att den trista utvecklingen från april kunde fortsätta.

Månadsbrev april 2024

03 maj 2024

April bjöd inte på något vårväder vare sig i klimatet eller på börsen. Kurserna på stockholmsbörsen föll efter några dagar då ny osäkerhet smög sig in i marknaden om vad som skulle komma att påverka placerarna mest, inflationen eller konjunkturen. Totalt steg kurserna med 0,3 % under april beräknat efter SIXRX, och hittills i år har kurserna stigit med 8,1 % enligt samma index. Våra fonder Sensor Sverige Focus och Sensor Räntefond firade ett år! 

Åk till toppen