Kontakt

Kontakta oss Här hittar du information om hur du kontaktar eller besöker oss Läs mer
Klagomål Om du är missnöjd och vill skicka in synpunkter eller klagomål hittar du med information här Läs mer

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr

Åk till toppen