Klagomål

Synpunkter eller klagomål mot Sensor Fonder AB
Sensor Fonder AB strävar självklart efter att du som kund alltid ska vara nöjd. Om du ändå skulle känna dig missnöjd med något beskrivs nedan hur du går till väga med reklamationer.

Synpunkter
Om du har synpunkter på våra medarbetare eller vår verksamhet – framför dem gärna direkt till oss. Genom en direktkontakt med oss kan frågor, problem eller missförstånd oftast klaras ut på ett snabbt och smidigt sätt. Du bör kontakta oss så snart du anser att något inte stämmer. Vänd dig i första hand till den person, som du har haft kontakt med på företaget.

Klagomål
Om du efter en första kontakt med oss ändå inte är nöjd – vänd dig då till Klagomålsansvarig, Sensor Fonder AB, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm. Klagomålet ska framföras skriftligen. Handläggningen underlättas om du bifogar relevant dokumentation kring ditt ärende, t ex anmälningssedel, avräkningsnota och dylikt.

Klagomålsansvarig
Klagomålsansvarig hos Sensor Fonder AB är Ulf Öster.

Konsumenternas Bankbyrå
Om du vill vända dig till någon utomstående för att diskutera ditt ärende rekommenderas Konsumenternas Bank- och finansbyrå. www.konsumenternas.se

Kommunala konsumentvägledare
Den kommunala konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Vägledarna samarbetar även med Konsumentverket. På deras hemsida hittar du telefonnummer och
e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister. www.hallakonsument.se/kommunernas-konsumentverksamhet/

Allmänna reklamationsnämnden
Om ditt klagomålsärende inte ger ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att Sensor Fonder AB första gången – helt eller delvis – avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Sensor Fonder AB ska lösas. www.arn.se

Prövning i domstol
Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Sensor Fonder AB. Du bör då anlita ett ombud som dels kan hjälpa dig i processen, dels gör en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen