Om Sensor

Sensor Fonder AB är ett fondbolag som startade sin verksamhet år 2009. Idag ägs bolaget av Primrose Partners AB, samt de anställda portföljförvaltarna Stefan Olofsson, Ulf Öster och Stefan Ahlfeldt.

Vårt mångåriga yrkeskunnande inom finanssektorn är gediget och vi har genom åren levererat en mycket konkurrenskraftig avkastning till våra kunder. Vårt arbete bygger på tydliga värderingar där förtroende, kvalitet och resultatorientering är vägledande. 

Vår grundsyn för att förvalta andras kapital bygger på att skapa kundnytta genom långsiktighet och ett ömsesidigt förtroende. Vi förvaltar idag ca 5 000 mkr.

Fondbolagsfakta

Bolagsnamn: Sensor Fonder AB
Adress: Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm
Telefon: 08-400 440 50
Telefax: 08-400 440 79
Organisationsnummer: 556583-8363
Styrelsens säte: Stockholm
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen
Revisor: Mårten Asplund, KPMG AB

 

Tillstånd att bedriva fondverksamhet gavs av Finansinspektionen 2008-12-19

Bolagsnamn

Sensor Fonder AB

Adress

Grev Turegatan 14, 114 46 Stockhholm

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen