Hållbarhet

Hållbarhetsinformation Läs mer vi integrerar hållbarhet i vår förvaltning hållbarhetsarbete Läs mer
Aktieägarengagemeng Läs mer om hur vi engagerar oss i de bolag som återfinns i våra fonder Läs mer

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen