Styrelsen

Declan Mac Guiness

Declan Mac Guiness

Ordförande

Född 1966. Kandidatexamen i juridik från Stockholms universitet (2002) samt en examen inom Political Science från San Diego State, Kalifornien (1995). Har tidigare jobbat som Verkställande Direktör på Carlson Fonder (2008-2012), Business Development Manager på TF Bank AB (publ.) (2012-2014) samt Verkställande Direktör på TF Bank AB (publ.) (2015-2017). VD och medlem i ledningsgruppen på Strivo AB sedan 2019. Inom värdepappersbranschen har han varit operativ sedan 2004 samt jobbat med styrelsearbete sedan 2011.

Ulf Öster

Ulf Öster

Portföljförvaltare och styrelseledamot Sensor Fonder AB

Född 1951. Civilekonom. Verksam på kapitalmarknaden sedan 1974, bl a som finansanalytiker på Jacobson & Ponsbach, mäklarchef Sparbankernas Bank, portföljförvaltare Robur, verkställande direktör för PKfonder, verkställande direktör och delägare i Ekonomihuset AB. Senast operativt verksam som chef för Asset Management inom Aragon Fondkommission AB. Styrelseledamot i ett antal externa bolag. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Ulf innehar Swedsec-licens.

Gösta Bergman

Gösta Bergman

Styrelseledamot

Född 1950. Advokat och innehar en LL.B. från Stockholms Universitet. Har varit praktiserande affärsjurist sedan år 1978 och har omfattande erfarenhet som rådgivare inom både svensk och utländsk affärsjuridik. Han har varit anställd som affärsjurist hos bland andra Ericsson, Ovako Steel, Unisys och Öhrlings Pricewaterhousecoopers. Bergman ingår idag i styrelserna för bl.a. OptiMobile AB (publ), Nordic Iron Ore AB och InnoTel AB. Bergman driver idag det helägda bolaget Advokatfirman Bergman & Partners AB.

Ann-Charlott Källgren

Ann-Charlott Källgren

Styrelseledamot

Född 1963. Civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Ann-Charlott har arbetat 37 år inom bank- och finanssektorn och har omfattande erfarenhet av fondverksamhet. Under åren 2002–2008 var Ann-Charlott ansvarig för back- och middle office funktionerna inom DnBs Kapitalförvaltning. Ann-Charlotts övriga anställningar har varit hos bland andra Kinnevik, Axel Johnson gruppen och SEB. Ann-Charlott arbetar idag som fristående konsult.

Carl Grapenfelt

Carl Grapenfelt

Styrelseledamot

Född 1978. Masters examen inom kvantitativ finans från Michael Smurfit Graduate School of Business (2002). Han utvecklade Handelsbankens (2007-2013) nordiska småbolagsprodukt inom aktieanalys. Ansvarade för aktiestrategi och kvantanalys, var nordisk aktie- och kreditanalyschef, och ledde market research på Nordea 2013-2020. Carl och hans team utsågs till Nordens bästa kvantteam fem år i rad (2014-2019), Carl tilldelades även titeln bästa Nordiska analytiker i Thompson Reuters Extels undersökning 2013. Sedan 2020 driver han Grapenfelt Advisory AB, en konsultfirma som agerar sparring-partner inom finansbranchen.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen