Kontakt

Sensor Fonder AB är ett av Finansinspektionen auktoriserat fondbolag som ägs av Primrose Partners AB, samt de anställda portföljförvaltarna Stefan Olofsson, Ulf Öster och Stefan Ahlfeldt tillsammans.

Sensor Fonder AB

T-bana: Östermalmstorg (röd linje)
Bussar: 1, 2, 55, 56 m.fl.

Tel: +46 8 400 440 50
Fax: +46 8 400 440 79
E-post: info@sensorfonder.se

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr

Åk till toppen