Investera

Köp & sälj fondandelar Ta del av den information och blanketter som krävs för att köpa eller sälja någon av våra fonder. Läs mer
Fondplattformar Läs mer om vilka distributörer som fonderna återfinns via. Läs mer

Till våra fonder

Sensor Sverige Select är en blandfond vars mål är att skapa en långsiktig värdetillväxt genom att variera risknivån i fonden över tiden. Detta sker genom att aktivt öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen