Aktieägarengagemang

Fondförvaltarna för på uppdrag av sina andelsägare dialog med både befintliga portföljbolag och potentiella investeringsobjekt för att de ska kunna förbättra sin ESG-praxis.

Fonden kan också samarbeta med andra investerare, delta och rösta på bolagsstämmor samt använda opinionsbildning från en extern tredjepartsleverantör i syfte att påverka bolagen till att agera mer hållbart.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen