Våra fonder

Sensor Sverige Select En aktivt förvaltat blandfond med prisbelönt historik Läs mer
Sensor Sverige Focus En aktivt förvaltad och koncentrerat aktiefond Läs mer
Sensor Räntefond En aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer Läs mer

Om Sensor Fonder

Vårt mångåriga yrkeskunnande inom finanssektorn är gediget och vi har genom åren levererat en mycket konkurrenskraftig avkastning till våra kunder. Vårt arbete bygger på tydliga värderingar där förtroende, kvalitet och resultatorientering är vägledande. 

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen