Sensor Sverige Focus

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Historisk avkastning

Sensor Sverige Focus är en aktivt förvaltad Sverigefond som investerar i svenska aktier. Fonden har ett flexibelt placeringsmandat, vilket innebär att innehavens karaktär varierar beroende på börsklimat. Det kan till exempel handla om att skifta fokus mellan större och mindre företag, eller mellan värde- och tillväxtorienterade företag. Sensor Sverige Focus innehåller vanligtvis mellan 20 och 25 aktier.

Fonden Benchmark Diff
Sedan fondstart 230428 13.73% 20.01% -6.28%
Senaste året 14.07% 22.20% -8.13%
Sedan årsskiftet 7.71% 12.75% -5.04%

Siffrorna avser NAV-kursen per 28-05-2024

Jämförelseindex

Fondens jämförelseindex/benchmark är SIX Portfolio Return Index.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Fondbolagsfakta

Startdatum: 2023-04-28
ISIN: SE0020051514
Fast ersättning: 1,6%
Benchmark: SIX Portfolio Return Index
Förvaringsinstitut: Swedbank
Risk & Avkastningsprofil: 5 av 7
Stefan Olofsson

Stefan Olofsson

Ansvarig förvaltare

Född 1976. Civilekonom med finansiell inriktning. Verksam på kapitalmarknaden sedan 2000. Har tidigare arbetat som kapitalförvaltare på Delphi Capital AB och Michael Östlund & Company Fondkommission AB (MÖCo). Var mellan 2004 och 2007 huvudansvarig för MÖCo:s tre fonder Michael Östlund Sverige, TIME och Global. Under 2007-2009 kapitalförvaltare på G&W Kapitalförvaltning AB. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Stefan innehar Swedsec-licens.

Ulf Öster

Ulf Öster

Portföljförvaltare och styrelseledamot Sensor Fonder AB

Född 1951. Civilekonom. Verksam på kapitalmarknaden sedan 1974, bl a som finansanalytiker på Jacobson & Ponsbach, mäklarchef Sparbankernas Bank, portföljförvaltare Robur, verkställande direktör för PKfonder, verkställande direktör och delägare i Ekonomihuset AB. Senast operativt verksam som chef för Asset Management inom Aragon Fondkommission AB. Styrelseledamot i ett antal externa bolag. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Ulf innehar Swedsec-licens.

Stefan Ahlfeldt

Stefan Ahlfeldt

Portföljförvaltare och stf VD

Född 1978. Ekonomie Magister. Verksam på kapitalmarknaden sedan 2003. Har tidigare arbetat med institutionell kapitalförvaltning på G&W Kapitalförvaltning AB 2003-2009 och var ansvarig för bl.a. portföljmodeller, kvantitativ risk-management och portföljanalys. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Stefan innehar Swedsec-licens.

Om fonden

Sensor Sverige Focus är en aktivt förvaltad Sverigefond som investerar i svenska aktier. Fonden har ett flexibelt placeringsmandat, vilket innebär att innehavens karaktär varierar beroende på börsklimat. Det kan till exempel handla om att skifta fokus mellan större och mindre företag, eller mellan värde- och tillväxtorienterade företag. Sensor Sverige Focus innehåller vanligtvis mellan 20 till 25 aktier.


Investeringsmål

Investeringsmålet för Sensor Sverige Focus är att långsiktigt skapa en värdetillväxt som överstiger fondens jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Tidigare resultat

Nedanstående diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år sedan fondstart år 2023. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.

Focus avkastning 10 år
Fonden startade 2023-04-28.


Tidigare resultatscenarier

Nedan finner du tidigare resultatscenarier för fonden.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen