Välkommen till
Sensor Fonder

Vi förvaltar fonden Sensor Sverige Select

– Sensor Sverige Select –
6.6%

Utveckling i år

– Sensor Sverige Select –

Morningstar RatingTM 

– Sensor Sverige Select –

Köp andelar

Här finner du all information om hur
du går tillväga för att investera

– Sensor Sverige Select –
hh

Månadsbrev

Följ den aktuella utvecklingen
för Sensor Fonder Select