Nyheter

Vårt engagemang för hållbarhet

Sedan starten 2009 har Sensor Fonder arbetat med hållbarhet som en viktig del av investeringsstrategin. De senaste åren har hållbarhetsfrågan har blivit alltmer central, både i takt med att regelverken ställt hårdare krav på finansmarknadens aktörer, och för att vi sett allt fler bevis på att hållbarhet och lönsamhet inte är ett motsatsförhållande – snarare tvärt om.

Läs mer

Månadsbrev maj 2024

Efter både trist väder och börsutveckling i april kom maj med sol och värme och stigande kurser på Stockholmsbörsen. Kurserna rusade de första två veckorna i maj och höll sig sedan stabila månaden ut. Talesättet ”sell in may and stay away” höll inte denna gång, och heller inte vår farhåga att den trista utvecklingen från april kunde fortsätta.

Läs mer

Månadsbrev april 2024

April bjöd inte på något vårväder vare sig i klimatet eller på börsen. Kurserna på stockholmsbörsen föll efter några dagar då ny osäkerhet smög sig in i marknaden om vad som skulle komma att påverka placerarna mest, inflationen eller konjunkturen. Totalt steg kurserna med 0,3 % under april beräknat efter SIXRX, och hittills i år har kurserna stigit med 8,1 % enligt samma index. Våra fonder Sensor Sverige Focus och Sensor Räntefond firade ett år! 

Läs mer

Månadsbrev mars 2024

Mars månad bjöd på en stabil uppgång på Stockholmsbörsen då SIXRX (totalindex inkl. utdelningar) steg med hela 5,7%. En stark rapportsäsong från framför allt bankerna och de stora verkstadsbolagen och med rekordutdelningar från dessa bolag i kombination med förväntningar om både kommande räntesänkningar och en bättre konjunktur blev en smarrig vår-cocktail för placerarna.

Läs mer

Månadsbrev februari 2024

I månadbrevet avhandlar vi avslutet på rapportsäsongen, vilka orosmoment som finns på marknaden, huruvida aktie- eller obligationsmarknaden har rätt om var börsen ska ta vägen samt vilka förändringar som skett i fonderna senaste månaden.

Läs mer

Månadsbrev januari 2024

Totalt föll SIXRX med 1,7 % under månaden, vilket ändå får ses som måttligt efter den extremt snabba uppgången som räddade 2023 och gav ett riktigt bra börsresultat, men även en vettig avkastning på räntemarknaden. Det finns en stark underliggande riskvilja i marknaden och det var den riskviljan som utlöste den enorma optimismen som nu dämpats något med insikten att räntorna ska ned, men kanske inte snabbt som många tidigare trodde.

Läs mer

Nya fondbestämmelser Sensor Sverige Select

Vi vill informera att den 31 januari 2024 träder nya fondbestämmelser i kraft avseende fonden, Sensor Sverige Select (ISIN: SE0002801290). Förändringarna innebär att fonden får två andelsklasser. Befintliga andelsägare påverkas inte av förändringarna.

Läs mer

Månadsbrev december 2023

Ett mycket volatilt år på aktie- och räntemarknaderna kan vi nu lägga bakom oss. Från januarirallyt till bankkrascher i USA i mars och en period av ränte- och inflationsnedgång under sommaren och tidig höst, till det nya rallyt i november och december med helt nya förutsättningar där många av årets förlorare återigen blev vinnare. Slutligen kan vi konstatera att det blev ett mycket positivt år för de flesta med aktier, där SIXRX ökade med 19,2 % – i kontrast till 2022 då i stort sett alla var förlorare.

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

Som långsiktiga och aktiva investerare är den primära målsättningen för oss alltid att skapa god tillväxt i det kapital vi har fått förtroende att förvalta åt våra kunder. Det finns ingen motsättning mellan detta mål och målet att placera kapitalet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Tvärtom visar många undersökningar att bolag som tar hänsyn till miljö, bra arbetsvillkor och etik utvecklar sig bättre med högre lönsamhet och därmed avkastning än de bolag som inte tar dessa hänsyn. 

Läs mer
Åk till toppen