Karriär

På denna sida annonserar vi lediga tjänster som för närvarande finns att söka hos oss. Finns det inga lediga tjänster är du alltid välkommen att skicka in en spontanansökan till oss på info@sensorfonder.se. 

Personuppgifter som lämnas i en ansökan kommer att behandlas av Sensor Fonder och kommer inte att lämnas ut till andra bolag. Du samtycker till att personuppgifterna får behandlas av Sensor Fonder genom att skicka in ansökan. Uppgifterna kommer att bevaras i högst ett år och kommer därefter att gallras.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen