Köp & sälj fondandelar

Alla våra fonder finns att handla via utvalda distributörer. Utöver det kan du köpa andelar i Sensor Sverige Select direkt via Sensor Fonder eller i PPM-systemet.

Vid köp av andelar direkt via Sensor Fonder sker köpet samma bankdag förutsatt att kundavtal mottagits före likviddagen samt att likvid är oss tillhanda före klockan 16.00. För köp som infaller dagen före röd dag är bryttiden 12:00 för Sensor Sverige Focus och Sensor Sverige Select samt 10:00 för Sensor Räntefond. Vid händelse av köp senare än ovannämnda tidpunkter genomförs köpet nästkommande bankdag. I de fall köp av andelar sker genom återförsäljare, gäller de stopptider och direktiv som återförsäljaren i fråga beslutat om. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Sensor Sverige Select - bankkonto: Swedbank 83279-9140680068
Sensor Sverige Select - bankgiro: BG 375-9917

För mer information om via vilka fondplattformar fonderna kan handlas, klicka här.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen