Rapporter och dokument

Informationsbroschyr

Fondfaktablad

Fondbestämmelser

Hållbarhetsprofiler

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sustainability related disclosure

Hållbarhetsbilagor (SFDR)

PAI-statement

Handelskalender 2024

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen