Om oss

Om Sensor Ta del av information om vårt fondbolag och vår historik Läs mer
Styrelsen Lär känna styrelsen på Sensor Fonder AB Läs mer
Ledning Bekanta dig med ledningsgruppen som är ansvarig för den dagliga verksamheten Läs mer
Legal information Hitta viktig juridisk information och dokument gällande bolagets verksamhet Läs mer
Karriär Utforska möjligheter att bidra till Sensors arbete och utveckling framåt Läs mer

Till våra fonder

Sensor Sverige Select är en blandfond vars mål är att skapa en långsiktig värdetillväxt genom att variera risknivån i fonden över tiden. Detta sker genom att aktivt öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen