Rapporter

Hel & halvårsrapporter Ta del av fondernas hel- och halvårsrapporter Läs mer
Andra fondrelaterade dokument Hitta ytterligare material och dokument relaterade till bolagets fonder Läs mer
Månadsbrev Följ fondernas utveckling och håll dig uppdaterad med våra informativa och regelbundna uppdateringar Läs mer

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen