Sensor Sverige Select nominerad till Morningstar Fund Awards 2021!

Sensor Sverige Select är nominerad till Morningstar Fund Awards 2021 i kategorin ”Blandfonder i SEK”!

Morningstar utser varje år de bästa fonderna som säljs i Sverige. De har valt ut sex kategorier som är särskilt intressanta för svenska fondsparare och där det dessutom finns gott om skickliga förvaltare. I dessa granskar Morningstar de historiska prestationerna under de senaste fem kalenderåren med tonvikt på innevarande år, samt justerar för skillnader i risktagande så att jämn värdeutveckling premieras, för att hitta de fonder som har presterat bäst.

Vinnarna i Morningstar Fund Awards 2021 kommer att tillkännages den 17:e mars. Föregående år vann Sensor Sverige Select och vi är stolta över att återigen ha blivit nominerade.


Månadsbrev juni 2024

02 juli 2024

Månadsbrevet för juni är nu släppt. Första halvåret är historia och nu gäller det att blicka framåt in i ett andra halvår som, tror vi, kommer till mycket stor del att domineras av händelser i USA. I månadsbrevet skriver vi lite djupare om våra innehav i Yubico och Sdiptech samt resonerar kring inflationen och ränteläget. Läs mer om detta, hur fonderna har utvecklats och hur vilka transaktioner som skett i vårt månadsbrev.

Vårt engagemang för hållbarhet

10 juni 2024

Sedan starten 2009 har Sensor Fonder arbetat med hållbarhet som en viktig del av investeringsstrategin. De senaste åren har hållbarhetsfrågan har blivit alltmer central, både i takt med att regelverken ställt hårdare krav på finansmarknadens aktörer, och för att vi sett allt fler bevis på att hållbarhet och lönsamhet inte är ett motsatsförhållande – snarare tvärt om.

Månadsbrev maj 2024

05 juni 2024

Efter både trist väder och börsutveckling i april kom maj med sol och värme och stigande kurser på Stockholmsbörsen. Kurserna rusade de första två veckorna i maj och höll sig sedan stabila månaden ut. Talesättet ”sell in may and stay away” höll inte denna gång, och heller inte vår farhåga att den trista utvecklingen från april kunde fortsätta.

Åk till toppen