Sensor Sverige Select nominerad till Morningstar Fund Awards 2021!

Sensor Sverige Select är nominerad till Morningstar Fund Awards 2021 i kategorin ”Blandfonder i SEK”!

Morningstar utser varje år de bästa fonderna som säljs i Sverige. De har valt ut sex kategorier som är särskilt intressanta för svenska fondsparare och där det dessutom finns gott om skickliga förvaltare. I dessa granskar Morningstar de historiska prestationerna under de senaste fem kalenderåren med tonvikt på innevarande år, samt justerar för skillnader i risktagande så att jämn värdeutveckling premieras, för att hitta de fonder som har presterat bäst.

Vinnarna i Morningstar Fund Awards 2021 kommer att tillkännages den 17:e mars. Föregående år vann Sensor Sverige Select och vi är stolta över att återigen ha blivit nominerade.


Åk till toppen