Köp & sälj fondandelar

Alla våra fonder finns att handla via utvalda distributörer. Utöver det kan du köpa andelar i Sensor Sverige Select antingen direkt via Sensor Fonder och i PPM-systemet.

I de fall du köper andelar direkt via Sensor Fonder sker köpet samma bankdag om likvid är oss tillhanda före 16.00 (12.00 halvdagar för Sensor Sverige Focus och Sensor Sverige Select medan 10.00 är bryttiden för Sensor Räntefond), i annat fall bankdagen efter. Vi behöver även ha erhållit kundavtal före likviddagen. I de fallen köp av andelar sker genom återförsäljare, gäller de stopptider etc. som återförsäljaren i fråga beslutat om. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Sensor Sverige Select - bankkonto: Swedbank 83279-9140680068
Sensor Sverige Select - bankgiro: BG 375-9917

För mer information om vilka fondplattformar som fonderna går att köpa via, klicka här.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr

Åk till toppen