Om Sensor

Sensor Fonder AB är ett av Finansinspektionen auktoriserat fondbolag som ägs av Primrose Partners AB, samt de anställda portföljförvaltarna Stefan Olofsson, Ulf Öster och Stefan Ahlfeldt tillsammans. Vårt mångåriga yrkeskunnande inom finanssektorn är gediget och vi har genom åren levererat en mycket konkurrenskraftig avkastning till våra kunder. Vårt arbete bygger på tydliga värderingar där förtroende, kvalitet och resultatorientering är vägledande.

Vår grundsyn för att förvalta andras kapital bygger på att skapa kundnytta genom långsiktighet och ett ömsesidigt förtroende. Vi förvaltar idag ca 4500 mkr.

Sensor Sverige Select är en blandfond vars mål är att skapa en långsiktig kapitaltillväxt genom att aktivt variera risknivån över tiden. När förvaltaren förväntar sig en stark aktiemarknad ökas andelen aktier för att sedan minskas när aktiemarknaden försvagas. Denna förvaltningsmetodik har utvecklats och praktiserats av förvaltarteamet i 15 år med mycket goda resultat.

Våra strategier för fonden – som är utvecklade med omsorg och väl beprövade – gör att vi skapar förutsättning för att kunna leverera en hög avkastning. Du som kund skall veta hur vi agerar i olika situationer.  Varje månad publicerar vi därför ett månadsbrev där vi analyserar den gångna månaden och berättar vad vi tror om framtiden. Att vi känner oss bekväma med våra strategier och arbetssätt bekräftas kanske bäst av att vi även placerar egna, privata medel i vår fond.

Under fliken KÖP/SÄLJ finns information om hur du gör om du vill spara i vår fond. Här hittar du bl a vårt kundavtal, som måste fyllas i innan sparandet påbörjas. Vid en försäljning måste vår försäljningsblankett användas.

Fondbolagsfakta

Bolagsnamn: Sensor Fonder AB
Adress: Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm
Telefon: 08-400 440 50
Telefax: 08-400 440 79
Fondbolagets
organisations-nummer:
556583-8363
Styrelsens säte: Stockholm
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen
Revisor: Bo Johansson, BDO Nordic AB

Tillstånd att bedriva fondverksamhet gavs av Finansinspektionen 2008-12-19