Varför vår blandfond?

Genom att investera i vår blandfond slipper du själva tänka på om börsen skall upp eller ned. Du slipper byta fond utifrån hur marknaden beter sig, dvs. du överlåter allokeringen till fondens förvaltare. I en vanlig aktiefond har förvaltaren inte mandat att sälja i en kraftig nedgång, då de måste följa fondens förvaltningsmandat som oftast innebär att de skall ha minst 90% investerat i aktier. Samma gäller en ränte- eller obligationsfond. Då måste du själv bevaka och byta fond utifrån marknadens svängningar. Vår blandfond hjälper dig med detta!