Varför vår blandfond?

Genom att investera i vår blandfond slipper du själva tänka på om börsen skall upp eller ned. Du slipper byta fond utifrån hur marknaden beter sig, dvs. du överlåter allokeringen till fondens förvaltare. I en vanlig aktiefond har förvaltaren inte mandat att sälja i en kraftig nedgång, då de måste följa fondens förvaltningsmandat som oftast innebär att de skall ha minst 90% investerat i aktier. Samma gäller en ränte- eller obligationsfond. Då måste du själv bevaka och byta fond utifrån marknadens svängningar. Vår blandfond hjälper dig med detta!

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.