Motparter

Fonden genomför sina värdepappersaffärer via de motparter som är mest fördelaktiga för fondens andelsägare. Bolaget har interna instruktioner om hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur uppföljning och utvärdering av motparter skall ske.

För närvarande genomför fonden sina värdepappersaffärer via följande motparter:

Carnegie
DNB
Nordnet
Pareto
SEB
Swedbank