Kort fondfakta

Kort fondfakta

Fondens startdatum: 2009-11-30
Valutanotering: SEK
Utdelning: Ingen utdelning
Kursnotering: Dagligen
Teckning: Dagligen
 Inlösen: Dagligen
Avgift teckning: Ingen avgift
Avgift inlösen: ingen avgift
Minsta första insättning: 100:-
Därefter insättningar om minst: 100:-
Fast ersättning: 1,25 %
Prestationsbaserad ersättning: 20 % av överavkastningen över benchmark.
Benchmark: 50% SIXRX + 50% OMRX T-bill
Årlig avgift (2020): 1,25 %
Förvaringsinstitut: Swedbank
Bankgiro: 375-9917
ISIN: SE0002801290
Fondens revisor: Bo Johansson, BDO Nordic AB.
Fondens räkenskapsår: Kalenderår
Tillsynsmyndighet för fonden: Finansinspektionen

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.