Sveriges bästa Blandfond. I år igen!

Vi är glada och stolta att meddela att vår fond, Sensor Sverige Select, har blivit utsedd till bästa blandfond vid Morningstar Fund Awards 2023. Priset innebär att fonden vunnit kategorin fyra gånger under de sex senaste åren. Motiveringen från Morningstar lyder:

”Vinnare av Best SEK Allocation Fund är Sensor Sverige Select som visat sig motståndskraftig under en längre tidsram, med anmärkningsvärd avkastning och riskjusterad avkastning jämfört med sin kategori. Fonden förvaltas av Ulf Öster och Stefan Olofsson sedan 2009 och Stefan Ahlfeldt anslöt sig till teamet 2021. Portföljens exponering mot räntepapper med kort duration minimerade förlusterna på räntesidan, medan AstraZeneca och Swedish Match gav stöd på aktiesidan under 2022.”

Vi är tacksamma för det förtroende våra kunder visar oss och lovar att göra vårt yttersta för att fortsätta leverera hög riskjusterad avkastning.

Mer information hittar du här.


Åk till toppen