Sensor Fonder lanserar idag två nya fonder!

Sensor Fonder AB är stolta över att idag lansera två nya fonder, Sensor Sverige Focus och Sensor Räntefond. Lanseringen kommer efter framgången med Sensor Sverige Select, som har vunnit utmärkelsen "Bästa svenska blandfond" på Morningstar Awards fyra av de sex senaste åren. De nya fonderna bygger på den framgångsrika aktie- och ränteförvaltningen som utmärkt sig i blandfonden sedan lansering år 2009. De nya fonderna ger kunder möjlighet att dra nytta av en liknande förvaltningsfilosofi, men antingen till en lägre eller högre risk.

Sensor Sverige Focus är en aktivt förvaltad svensk aktiefond med ett flexibelt placeringsmandat, vilket innebär att innehavens karaktär varierar beroende på börsklimat. Det kan till exempel handla om att skifta fokus mellan större och mindre företag, eller mellan värde- och tillväxtorienterade företag. Fonden kommer vanligtvis innehålla mellan 20 och 25 aktier.

Sensor Räntefond är en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen placerar i räntebärande instrument utgivna i SEK. Av fondens investerade medel ska minst 90 procent vara placerade i räntebärande instrument. Kreditkvalitén i fonden är hög och snittratingen är Investment-grade, vilket innebär en snittkreditkvalitet på minst BBB- i fonden. Den valutarisk som kan uppstå vid investeringar i andra valutor än svenska kronor, har fonden möjlighet att säkra.

Fonderna förvaltas av Stefan Olofsson, Stefan Ahlfeldt och Ulf Öster. Stefan Olofsson är ansvarig förvaltare för Sensor Sverige Focus och Stefan Ahlfeldt är ansvarig förvaltare för Sensor Räntefond.

VD Stefan Olofsson kommenterar lanseringen: "Vi är mycket glada över att erbjuda våra kunder dessa nya fonder som bygger på den framgångsrika förvaltningen i Sensor Sverige Select. Vi strävar efter att fortsätta hitta bolag som på ett förutsägbart sätt kan skapa värde över tid och därmed ge våra andelsägare höga riskjusterade avkastningar"

Sensor Fonder AB ser fram emot att erbjuda dessa nya fonder och fortsätta att leverera framgångsrika investeringsmöjligheter till både befintliga och nya kunder.


Åk till toppen