Nya fondbestämmelser Sensor Sverige Select

Vi vill informera att den 31 januari 2024 träder nya fondbestämmelser i kraft avseende fonden, Sensor Sverige Select (ISIN: SE0002801290).

Vi vill informera att den 31 januari 2024 träder nya fondbestämmelser i kraft avseende fonden, Sensor Sverige Select (ISIN: SE0002801290).

Förändringarna innebär att fonden får två andelsklasser. Befintliga andelsägare påverkas inte av förändringarna utan kommer fortsatt vara investerad till nuvarande och befintliga villkor i fonden (Andelsklass A). Ändringarna påverkar bara befintlig andelsägare i fonden via premiepensionens fondtorg om fonden slutligen upphandlas till det nya fondtorget.  

Bifogat återfinns beslut från FI, de nya fondbestämmelserna samt ett underrättelsebrev innehållande all information. Ny informationsbroschyr och fondfaktablad kommer den 31 januari 2023.

Beslut från FI
Nya Fondbestämmelser
Underrättelse till andelsägare


Åk till toppen