Nya fondbestämmelser Sensor Sverige Select

Vi vill informera att den 31 januari 2024 träder nya fondbestämmelser i kraft avseende fonden, Sensor Sverige Select (ISIN: SE0002801290).

Vi vill informera att den 31 januari 2024 träder nya fondbestämmelser i kraft avseende fonden, Sensor Sverige Select (ISIN: SE0002801290).

Förändringarna innebär att fonden får två andelsklasser. Befintliga andelsägare påverkas inte av förändringarna utan kommer fortsatt vara investerad till nuvarande och befintliga villkor i fonden (Andelsklass A). Ändringarna påverkar bara befintlig andelsägare i fonden via premiepensionens fondtorg om fonden slutligen upphandlas till det nya fondtorget.  

Bifogat återfinns beslut från FI, de nya fondbestämmelserna samt ett underrättelsebrev innehållande all information. Ny informationsbroschyr och fondfaktablad kommer den 31 januari 2023.

Beslut från FI
Nya Fondbestämmelser
Underrättelse till andelsägare


Vårt engagemang för hållbarhet

10 juni 2024

Sedan starten 2009 har Sensor Fonder arbetat med hållbarhet som en viktig del av investeringsstrategin. De senaste åren har hållbarhetsfrågan har blivit alltmer central, både i takt med att regelverken ställt hårdare krav på finansmarknadens aktörer, och för att vi sett allt fler bevis på att hållbarhet och lönsamhet inte är ett motsatsförhållande – snarare tvärt om.

Månadsbrev maj 2024

05 juni 2024

Efter både trist väder och börsutveckling i april kom maj med sol och värme och stigande kurser på Stockholmsbörsen. Kurserna rusade de första två veckorna i maj och höll sig sedan stabila månaden ut. Talesättet ”sell in may and stay away” höll inte denna gång, och heller inte vår farhåga att den trista utvecklingen från april kunde fortsätta.

Månadsbrev april 2024

03 maj 2024

April bjöd inte på något vårväder vare sig i klimatet eller på börsen. Kurserna på stockholmsbörsen föll efter några dagar då ny osäkerhet smög sig in i marknaden om vad som skulle komma att påverka placerarna mest, inflationen eller konjunkturen. Totalt steg kurserna med 0,3 % under april beräknat efter SIXRX, och hittills i år har kurserna stigit med 8,1 % enligt samma index. Våra fonder Sensor Sverige Focus och Sensor Räntefond firade ett år! 

Åk till toppen