Vi som förvaltar våra kunders pengar har mycket lång erfarenhet av att hantera kriser. Varje kris har sitt eget signum men erfarenheten från tidigare kriser ger oss ett visst lugn. Vi har sett detta hända förut, och kan dra vissa slutsatser. En slutsats är att det kommer att bli en mer normal marknadssituation. Frågan är bara när. Den här krisen kan bli långvarig och innebära stora konsekvenser för många marknader, företag och investerare. En annan slutsats är att friska, starka bolag kommer att stå högre i kurs än idag när virusspridningen minskat och produktion och efterfrågan åter stiger.

Vi kan kraftigt variera risken i fonden Sensor Sverige Select, dels genom att öka på kassan genom att sälja värdepapper, både aktier och obligationer, eller tvärtom. Vi fokuserar våra innehav till bolag vi bedömer har störst uthållighet genom deras starka finanser och fortsatta efterfrågan på deras produkter och tjänster.

Vår personal kan arbeta på kontoret i centrala Stockholm eller hemifrån. Vi har full access till alla system vi behöver oavsett var vi befinner oss. Vi ser ett värde i att ha ständig kontakt med varandra, antingen på kontoret eller genom digitala medier. Vi har sedan vi startade Sensor för mer än tio år sedan valt att lägga ut väsentliga delar av vår verksamhet på professionella uppdragstagare för att istället helt fokusera på att leverera en förstklassig förvaltning. Därigenom har vi en egen liten organisation som sitter tillsammans och en större organisation spridd på flera aktörer som sköter vårt back-office, NAV-kurssättning, internrevision och riskhantering mm.

Vi har därigenom säkerställt att vi kan bedriva vår verksamhet utan störningar så långt det är möjligt.

Mer om hur vi tänker kring vår förvaltning och finans- och kapitalmarknadernas utveckling kan du läsa om i våra månadsbrev som publiceras här på vår hemsida.