Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapporten för år 2023 är nu publicerad.

Som långsiktiga och aktiva investerare är den primära målsättningen för oss alltid att skapa god tillväxt i det kapital vi har fått förtroende att förvalta åt våra kunder. Det finns ingen motsättning mellan detta mål och målet att placera kapitalet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Tvärtom visar många undersökningar att bolag som tar hänsyn till miljö, bra arbetsvillkor och etik utvecklar sig bättre med högre lönsamhet och därmed avkastning än de bolag som inte tar dessa hänsyn. 

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar med att integrera hållbarhet i vår förvaltning.


Åk till toppen