Ändrade Fondbestämmelser

Sensor Sverige Select har fått godkännande av Finansinspektionen att ändra i sina fondbestämmelser. Förändringen innebär att fonden numera är en UCIT-fond istället för som tidigare en specialfond. Läs mer i informationsbrevet…..


Åk till toppen