Köp / Sälj

Du kan köpa andelar i Sensor Sverige Select antingen direkt via Sensor Fonder eller via någon av fondens återförsäljare samt i PPM-systemet. I de fall du köper andelar direkt via Sensor Fonder sker köpet samma bankdag om likvid är oss tillhanda före 16.00 (12.00 halvdagar), i annat fall bankdagen efter. Vi behöver även ha erhållit kundavtal före likviddagen. I de fall köp av andelar sker genom återförsäljare, gäller de stopptider etc som återförsäljaren i fråga beslutat om. Kontakta din återförsäljare för mer information.


För att köpa andelar direkt via Sensor Fonder gör du så här:

1. Fyll i och skicka in blanketten ”Kundavtal” (Privatperson eller Juridisk Person)

2. Därefter erhåller du ett bekräftelsebrev från Sensor Fonder

3. Betala in önskat belopp till fondens bankgiro 375-9917 och hänvisa till det kundnummer du erhållit i bekräftelsebrevet.

4. Hela det inbetalda beloppet kommer vid följande handelstillfälle att investeras i fonden varvid en avräkningsnota med antalet köpta andelar och anskaffningskurs skickas ut. Sensor Sverige Select handlas dagligen.

Är du kund sedan tidigare behöver du inte fylla i blanketten igen utan betalar bara in önskat belopp till fondens bankgiro 375-9917 och anger ditt kundnummer som referens.


För att köpa andelar på ditt pensionskonto på PPM gör du så här:

Logga in på PPM:s hemsida och följa anvisningarna. Sensor Sverige Selects PPM nummer är 303701.

 

För att köpa andelar via någon av våra återförsäljare:

För dig som vill köpa andelar i fonden genom din depå eller försäkring, stäm av med din kontaktperson eller hör av dig till oss, så hjälper vi dig. Du kan köpa andelar genom flera depåförande institut (fondförmedlare, försäkringsbolag eller bank).

Sensor Sverige Select kan bland annat köpas hos nedanstående återförsäljare:

Allfunds

Avanza Bank

Garantum

MFEX (Strivo)

Nordnet Bank

PPM

SEB (distributörsfond)

SPP (distributörsfond)

Söderberg & Partners

 

Det kapital som investeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det investerade kapitalet.