Välkommen till Sensor Fonder

Vi förvaltar fonderna Sensor Sverige Select, Sensor Sverige Focus och Sensor Räntefond

Vårt mål är att skapa en långsiktig kapitaltillväxt genom att aktivt variera risknivån över tiden. Vårt mångåriga yrkeskunnande inom finanssektorn är gediget och vi har genom åren levererat en mycket konkurrenskraftig avkastning till våra kunder. Vårt arbete bygger på tydliga värderingar där förtroende, kvalitet och resultatorientering är vägledande.

Vår grundsyn för att förvalta andras kapital bygger på att skapa kundnytta genom långsiktighet och ett ömsesidigt förtroende. 

Sensor Sverige Select En aktivt förvaltad blandfond med prisbelönt historik Läs mer
Sensor Sverige Focus En aktivt förvaltad och koncentrerad aktiefond Läs mer
Sensor Räntefond En aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer Läs mer
 
Senaste NAV
1 dag
1 år
Risk
Hållbarhet
Sensor Sverige Select
372,78 0.66% 8.76% 3 (av 7) Ljusgrön
Sensor Sverige Focus
106,23 1.20% 6.23% 5 (av 7) Ljusgrön
Sensor Räntefond
104,78 0.03% 4.78% 2 (av 7) Ljusgrön

Senaste nytt

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Åk till toppen