Historiska resultat

Performance sedan fondstart 2009-11-30 till 2023-02-02

Dra längs x-axeln för att zooma i diagrammet

 

FondenBenchmarkDiff
Sedan fondstart 091130263.2%128.8%134.4%
Senaste 5 åren51.3%36.4%14.9%
Senaste 3 åren23.3%20.3%3.1%
Senaste året-1.5%-1.5%0.0%
Sedan årsskiftet6.6%6.7%-0.1%

Siffrorna avser NAV-kursen per 2023-02-02

Utdelningar kan göra att performance beräknat på NAV-kursen
skiljer sig från fondens faktiska performance ovan.
Benchmark består av 50% SIXRX + 50% OMRX T-Bill, dagligen rebalanserat.

 

Utdelningshistorik

Sensor Sverige Select hade sin första och enda utdelning 2012-04-30. Sedan 2013
lämnar fonden inte någon utdelning på grund av ändrade skatteregler.

 Datum Kronor/andel Direktavkastning
2012-04-30  3,81 3,35%

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Nedanstående diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter är undantagna från beräkningen.

 

 

Fonden startade 2009-11-30

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren i förhållande till sitt jämförelseindex. Det kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare och jämföra det med jämförelseindex.