Historiska resultat

Performance sedan fondstart 2009-11-30 till 2021-12-03

Dra längs x-axeln för att zooma i diagrammet

 

FondenBenchmarkDiff
Sedan fondstart 091130264.8%134.5%130.3%
Senaste 5 åren80.7%49.2%31.4%
Senaste 3 åren53.3%38.8%14.5%
Senaste året14.3%15.4%-1.1%
Sedan årsskiftet10.7%14.6%-3.9%

Siffrorna avser NAV-kursen per 2021-12-03

Utdelningar kan göra att performance beräknat på NAV-kursen
skiljer sig från fondens faktiska performance ovan.
Benchmark består av 50% SIXRX + 50% OMRX T-Bill, dagligen rebalanserat.

 

Utdelningshistorik

Sensor Sverige Select hade sin första och enda utdelning 2012-04-30. Sedan 2013
lämnar fonden inte någon utdelning på grund av ändrade skatteregler.

 Datum Kronor/andel Direktavkastning
2012-04-30  3,81 3,35%

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.