Historiska resultat

Dra längs x-axeln för att zooma i diagrammet

 

FondenBenchmarkDiff
Sedan fondstart 091130233.4%107.5%125.8%
Senaste månaden2.6%1.8%0.8%
Sedan årsskiftet1.1%1.4%-0.3%
Utdelningar kan göra att performance beräknat på NAV-kursen
skiljer sig från fondens faktiska performance ovan.
Benchmark består av 50% SIXRX + 50% OMRX T-Bill, dagligen rebalanserat.

 

Utdelningshistorik

Sensor Sverige Select hade sin första och enda utdelning 2012-04-30. Sedan 2013
lämnar fonden inte någon utdelning på grund av ändrade skatteregler.

 Datum Kronor/andel Direktavkastning
2012-04-30  3,81 3,35%

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.