Historiska resultat

Performance sedan fondstart 2009-11-30 till 2022-05-20

Dra längs x-axeln för att zooma i diagrammet

 

FondenBenchmarkDiff
Sedan fondstart 091130249.0%116.8%132.2%
Senaste 5 åren48.8%28.2%20.6%
Senaste 3 åren32.5%22.7%9.8%
Senaste året-6.7%-3.3%-3.4%
Sedan årsskiftet-8.0%-10.4%2.5%

Siffrorna avser NAV-kursen per 2022-05-20

Utdelningar kan göra att performance beräknat på NAV-kursen
skiljer sig från fondens faktiska performance ovan.
Benchmark består av 50% SIXRX + 50% OMRX T-Bill, dagligen rebalanserat.

 

Utdelningshistorik

Sensor Sverige Select hade sin första och enda utdelning 2012-04-30. Sedan 2013
lämnar fonden inte någon utdelning på grund av ändrade skatteregler.

 Datum Kronor/andel Direktavkastning
2012-04-30  3,81 3,35%

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.