Historiska resultat

Performance sedan fondstart 2009-11-30 till 2021-06-18

Dra längs x-axeln för att zooma i diagrammet

 

FondenBenchmarkDiff
Sedan fondstart 091130278.1%125.8%152.3%
Senaste 5 åren85.1%52.1%33.1%
Senaste 3 åren51.1%32.2%18.9%
Senaste året30.3%20.5%9.8%
Sedan årsskiftet14.7%10.3%4.4%

Siffrorna avser NAV-kursen per 2021-06-18

Utdelningar kan göra att performance beräknat på NAV-kursen
skiljer sig från fondens faktiska performance ovan.
Benchmark består av 50% SIXRX + 50% OMRX T-Bill, dagligen rebalanserat.

 

Utdelningshistorik

Sensor Sverige Select hade sin första och enda utdelning 2012-04-30. Sedan 2013
lämnar fonden inte någon utdelning på grund av ändrade skatteregler.

 Datum Kronor/andel Direktavkastning
2012-04-30  3,81 3,35%

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.