Historiska resultat

Performance sedan fondstart 2009-11-30 till 2021-09-24

Dra längs x-axeln för att zooma i diagrammet

 

FondenBenchmarkDiff
Sedan fondstart 091130283.8%131.5%152.4%
Senaste 5 åren77.3%47.0%30.4%
Senaste 3 åren48.9%31.7%17.1%
Senaste året22.9%18.3%4.7%
Sedan årsskiftet16.4%13.1%3.4%

Siffrorna avser NAV-kursen per 2021-09-24

Utdelningar kan göra att performance beräknat på NAV-kursen
skiljer sig från fondens faktiska performance ovan.
Benchmark består av 50% SIXRX + 50% OMRX T-Bill, dagligen rebalanserat.

 

Utdelningshistorik

Sensor Sverige Select hade sin första och enda utdelning 2012-04-30. Sedan 2013
lämnar fonden inte någon utdelning på grund av ändrade skatteregler.

 Datum Kronor/andel Direktavkastning
2012-04-30  3,81 3,35%

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.