Styrelse

ulf
Ulf Öster
Strategisk rådgivare

Född 1951. Civilekonom. Verksam på kapitalmarknaden sedan 1974, bl a som finansanalytiker på Jacobson & Ponsbach, mäklarchef Sparbankernas Bank, portföljförvaltare Robur, verkställande direktör för PKfonder, verkställande direktör och delägare i Ekonomihuset AB. Senast operativt verksam som chef för Asset Management inom Aragon Fondkommission AB.  Styrelseledamot i ett antal externa bolag. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Ulf innehar Swedsec licens.

stefan-o
Stefan Olofsson
VD

Född 1976. Civilekonom med finansiell inriktning. Verksam på kapitalmarknaden sedan 2000. Har tidigare arbetat som kapitalförvaltare på Delphi Capital AB och Michael Östlund & Company Fondkommission AB (MÖCo). Var mellan 2004 och 2007 huvudansvarig för MÖCo:s tre fonder Michael Östlund Sverige, TIME och Global. Under 2007-2009 kapitalförvaltare på G&W Kapitalförvaltning AB. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Stefan innehar Swedsec licens.

stefan-g
Stefan Günther
Strategisk rådgivare

Född 1957. Civilekonom. Verksam på kapitalmarknaden sedan 1987. Tidigare bl.a. Finanschef (fastighetsbranschen), Mäklar- och analyschef vid Föreningsbanken AB (nuv. Swedbank) /FB Fondkommission (1987-1996) och styrelseled. Föreningsbanken Fond & Kapitalförvaltning AB, vVD och grundare av G & W Kapitalförvaltning AB (1996-2009) och där Chef Institutionell förvaltning. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Stefan är ledamot i ett antal stiftelser (ideella/allmännyttiga verksamheter), placeringsråd samt externa bolagsstyrelser utanför finanssektorn. Stefan innehar SwedSec licens.