Styrelse

ulf
Ulf Öster
Styrelseordförande & Strategisk rådgivare

Född 1951. Civilekonom. Verksam på kapitalmarknaden sedan 1974, bl a som finansanalytiker på Jacobson & Ponsbach, mäklarchef Sparbankernas Bank, portföljförvaltare Robur, verkställande direktör för PKfonder, verkställande direktör och delägare i Ekonomihuset AB. Senast operativt verksam som chef för Asset Management inom Aragon Fondkommission AB.  Styrelseledamot i ett antal externa bolag. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Ulf innehar Swedsec licens.

stefan-g
Stefan Günther
Styrelseledamot

Född 1957. Civilekonom. Verksam på kapitalmarknaden sedan 1987. Tidigare bl.a. Finanschef (fastighetsbranschen), Mäklar- och analyschef vid Föreningsbanken AB (nuv. Swedbank) /FB Fondkommission (1987-1996) och styrelseled. Föreningsbanken Fond & Kapitalförvaltning AB, vVD och grundare av G & W Kapitalförvaltning AB (1996-2009) och där Chef Institutionell förvaltning. Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Stefan är ledamot i ett antal stiftelser (ideella/allmännyttiga verksamheter), placeringsråd samt externa bolagsstyrelser utanför finanssektorn.

Micael-W
Micael Wikberg
Styrelseledamot

Född 1960. Civilekonom. Verksam på kapitalmarknaden sedan 1986. Tidigare bl.a. vice VD och chef för Föreningsbanken Fondkommission vid Föreningsbanken AB (1987-1995), VD Matteus AB samt Matteus Fondkommission AB (1995-1997) och grundare av G & W Kapitalförvaltning AB (1997- ). Micael innehar SwedSec licens.

Gosta-B
Gösta Bergman
Styrelseledamot

Född 1950. Advokat och innehar en LL.B. från Stockholms Universitet. Har varit praktiserande affärsjurist sedan år 1978 och har omfattande erfarenhet som rådgivare inom både svensk och utländsk affärsjuridik. Han har varit anställd som affärsjurist hos bland andra Ericsson, Ovako Steel, Unisys och Öhrlings Pricewaterhousecoopers. Bergman ingår idag i styrelserna för bl.a. OptiMobile AB (publ), Nordic Iron Ore AB och InnoTel AB. Bergman driver idag det helägda bolaget Advokatfirman Bergman & Partners AB.