Sensor Sverige Select analyseras hos Placera på Avanza