GW Fonder

Köpa andelar

Investeringar i Sensor Sverige Select kan ske antingen direkt via Sensor Fonder eller via någon av fondens återförsäljare samt i PPM systemet. I de fall investeringar sker direkt via Sensor Fonder sker köpet av andelar samma bankdag om likvid är oss tillhanda före 16.00 (12.00 halvdagar), i annat fall bankdagen efter. Vi behöver även ha erhållit kundavtal före likviddagen. I de fall investeringar sker genom återförsäljare, gäller de stopptider etc som återförsäljaren i fråga beslutat om. Kontakta din återförsäljare för mer information.
 

För att köpa andelar direkt via Sensor Fonder gör Ni så här: 
 

1. Fyll i och skicka in blanketten ”Kundavtal" (Privatperson eller Juridisk Person)  

2. Därefter erhåller Ni ett bekräftelsebrev från Sensor Fonder

3. Betala in önskat belopp till fondens bankgiro 375-9917 och hänvisa till det kundnummer ni erhållit i bekräftelsebrevet.

4. Hela det inbetalda beloppet kommer vid följande handelstillfälle att investeras i fonden varvid en avräkningsnota med antalet köpta andelar och anskaffningskurs skickas ut. Sensor Sverige Select handlas dagligen.

Är Ni kund sedan tidigare behöver Ni inte fylla i blanketten igen utan betalar bara in önskat belopp till fondens bankgiro 375-9917 och anger Ert kundnummer som referens.


För att köpa andelar via ert pensionskonto på PPM gör Ni så här:


Logga in på PPM:s hemsida och följa anvisningarna. Sensor Sverige Selects PPM nummer är 303701.  

 För att köpa andelar via någon av våra återförsäljare: 

För dig som vill investera i fonden genom din depå eller försäkring, stäm av med din kontaktperson eller hör av dig till oss, så hjälper vi dig. Du kan investera genom flera depåförande institut (fondförmedlare, försäkringbolag eller bank).

Sensor Sverige Select kan bland annat köpas hos nedanstående återförsäljare:

Avanza Bank

 

MFEX

 

Nasdaq OMX Broker Service

 

Nordnet Bank

Nord FondkommissionSensor Sverige Select

- aktiv förmögenhetsförvaltning

Kurs
237,75
Ändring i år
3,75%

Senaste uppdatering: 2018-01-19