Sensor Fonder AB är ett partnerägt och oberoende fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi som arbetar i fondbolaget har genom åren levererat en mycket konkurrenskraftig avkastning på våra kunders kapital. Ett bra bevis är att vi har aktuella kunduppdrag sedan mer än 25 år.

Vår grundsyn för att förvalta andras kapital bygger på att skapa kundnytta genom långsiktighet och ett ömsesidigt förtroende. Vi förvaltar idag ca 1 500 mkr.

Diskretionär kapitalförvaltning riktar sig till olika typer av institutioner, som stiftelser och organisationer, men även förmögna privatpersoner. Vår främsta inriktning är att skapa hög direktavkastning med real tillväxt över tid. Uppdragen anpassas helt efter kundens önskemål och behov. läs merläs mer

Sensor Sverige Select är en aggressiv blandfond vars mål är att skapa en långsiktig kapitaltillväxt genom att variera risknivån i fonden över tiden. Detta sker genom att aktivt öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden. På så sätt kan vi följa med i uppgångar och undvika nedgångar på börsen.

läs merläs mer